Email instellingen

Om emailberichten uit een mailbox met uw domeinnaam te kunnen lezen en beantwoorden kunt u de volgende instellingen in uw mailprogramma gebruiken.

Met een beveiligde verbinding (aanbevolen)

POP:
Inkomende en uitgaande mailserver: mail.vincire.nl
Poort inkomende mail: 995
Poort uitgaande mail: 587
Beveiliging: SSL

IMAP:
Inkomende en uitgaande mailserver: mail.vincire.nl
Poort inkomende mail: 993
Poort uitgaande mail: 465
Beveiliging: SSL

Met een niet beveiligde verbinding

Inkomende en uitgaande mailserver: mail.uwdomeinnaam.nl
(vervang “uwdomeinnaam.nl” door uw eigen domeinnaam)

POP:
Poort inkomende mail: 110
Poort uitgaande mail: 25 (of indien deze door uw internetprovider wordt geblokkeerd: 587)

IMAP:
Poort inkomende mail: 143
Poort uitgaande mail: 25 (of indien deze door uw internetprovider wordt geblokkeerd: 587)

Uitgaande mail (SMTP)

Voor zowel beveiligde verbinding als niet beveiligde verbinding: Authenticatie voor SMTP is vereist!

Noot:
In het geval dat uw internetprovider het niet toestaat dat u met een andere mailserver dan die van hen berichten verstuurd zult u de informatie van uw internetprovider moeten raadplegen.

POP versus IMAP

Bij POP wordt de email opgehaald van de mailserver en verwijderd. Dit is wel afhankelijk van de instellingen in uw mailprogramma.
Bij IMAP werkt u op de server. U ziet als het ware de emailberichten op de mailserver in. De berichten worden niet opgehaald en pas verwijderd als u ze handmatig verwijderd.

Let erop dat de capaciteit van uw hostingaccount en dus de mailboxen niet onbeperkt is. Schoon daarom regelmatig de mailbox op.  Verwijder oude berichten en denk er ook aan de prullenbak te legen. Berichten in alle mappen nemen ruimte in ook die in de map verzonden items. En met name bijlagen nemen veel ruimte in.

Handleiding voor Outlook 2016.

Een handleiding hoe u een emailaccount in Outlook 2016  in stelt vindt uw op: E-mail in Outlook 2016 instellen . Let wel, dit is voor het programma Outlook dat op een PC geïnstalleerd moet worden, niet de online versie Outlook.com!

 

Webmail

Emailberichten kunnen ook worden ingezien via webmail. Ga daarvoor naar https://vincire.nl/roundcube/
Log in met uw emailadres en wachtwoord.

 

    please add slider images

Uw website niet veilig?

Vanaf Chrome versie 68, die in juli 2018 verschijnt, zullen websites die nog op een HTTP-verbinding draaien als onveilig gemarkeerd worden. Gebruikers van Chrome zien daardoor in één oogopslag dat een website niet beveiligd is en dat hun gegevens gestolen kunnen worden.

Wat betekent de AVG voor mijn website?

Om je website of webshop aan de AVG te laten voldoen, dien je deze te controleren op een aantal punten.

Problemen met de recente update van WordPress?

In de WordPress versie 4.9.3. die op maandag 5 februari is uitgebracht is een fout geslopen. Deze bug werd pas na de release ontdekt. Dit kan in sommige gevallen als gevolg hebben dat de automatische update functie niet meer werkt.

Eisen omtrent https

Is een SSL/TLS certificaat juridisch verplicht ? Letterlijk staat er in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het volgende: