Dus uw domeinnaam staat op andermans naam?

Misschien heeft u ons vorige bericht “Staat uw domeinnaam wel op uw naam” gelezen of bent u er op andere wijze achtergekomen. Een vervelende situatie als de domeinnaam die u gebruikt niet op uw naam is vastgelegd.

Wat kunt u doen?
Bij registratie van een .nl domeinnaam is er een registratiecontract ondertekend. Hierin staan de voorwaarden van de SIDN vermeld. De volgende situaties kunnen zich voordoen:

  1. U heeft het registratiecontract .nl-domeinnaam ondertekend waarbij bij Partij 1 – Domeinnaamhouder uw (bedrijfs)naam staat.
  2. U heeft nooit een registratiecontract ondertekend maar op andere wijze opdracht gegeven tot registratie.

Situatie 1.
In dit geval kunt u uw leverancier er op aanspreken dat men de domeinnaam niet volgens opdracht heeft vastgelegd. Vraag dan of men dit wil corrigeren. Is men na uw verzoek hier niet toe bereid kunt u hen een tweede keer benaderen en sommeren dit alsnog te doen.

Situatie 2.
In dit geval zal uw leverancier zelf het registratiecontract hebben ondertekend. Het voor .nl domeinnname namelijk verplicht een contract te onderteken. U kunt uw leverancier erop aanspreken dat u als domeinnaamhouder geregistreerd dient te zijn. Mocht men niet willen mee werken kunt u hen aanspreken op het feit dat men in strijd met de voorwaarden van de SIDN handelt.  Want: “De huidige houder van de .nl-domeinnaam heeft middels het overeengekomen registratiecontract verklaard, dat met de registratie van de domeinnaam geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.”

Mocht u er na deze eerste verzoeken niet uitkomen kunt u vorderen dat de domeinnaam op uw naam wordt gezet.  In het geval van bovenstaand geschetste situaties is het volgende grond om een vordering in te stellen.

  • Artikel 2. Op welke gronden kan een vordering worden ingediend? –  b. de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam;

Meer leest u in de Geschillenregeling voor .nl domeinnamen en de toelichting daarop. Deze documenten kunt u onderaan de pagina downloaden.

Een vordering kunt u voorleggen aan de Geschillencommissie van de SIDN.  Indien u kiest om de zaak aanhanging te maken via de geschillencomissie, komt u automatisch in aanmerking voor Mediation. Mediation maakt deel uit van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de geschillenregeling), en is een gratis, vertrouwelijke en vrijwillige dienstverlening die de SIDN verschaft om u te helpen uw geschil op te lossen.

Wij hopen u iets aan deze informatie heeft gehad en dat wij u hebben kunnen wijzen op de mogelijkheden,  mocht u in een dergelijke situatie zitten, om uw domeinaam te claimen.

Geschillenregeling_voor_.nl-domeinnamen

Toelichting_op_de_Geschillenregeling_voor_.nl-domeinnamen

Disclaimer:
Vincire IC signaleert slechts dat domeinnamen onjuist worden vastgelegd. Klanten staan wij bij met advies. Wij bieden geen juridische ondersteuning.  Dit bericht hebben wij gebaseerd op onze eigen ervaringen en informatie van organisaties zoals het SIDN.

    please add slider images

Uw website niet veilig?

Vanaf Chrome versie 68, die in juli 2018 verschijnt, zullen websites die nog op een HTTP-verbinding draaien als onveilig gemarkeerd worden. Gebruikers van Chrome zien daardoor in één oogopslag dat een website niet beveiligd is en dat hun gegevens gestolen kunnen worden.

Wat betekent de AVG voor mijn website?

Om je website of webshop aan de AVG te laten voldoen, dien je deze te controleren op een aantal punten.

Problemen met de recente update van WordPress?

In de WordPress versie 4.9.3. die op maandag 5 februari is uitgebracht is een fout geslopen. Deze bug werd pas na de release ontdekt. Dit kan in sommige gevallen als gevolg hebben dat de automatische update functie niet meer werkt.

Eisen omtrent https

Is een SSL/TLS certificaat juridisch verplicht ? Letterlijk staat er in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het volgende: