Case: Zoekmachine optimalisatie met garantie. Onze aanpak

Dit is het tweede bericht van Zoekmachine optimalisatie met garantie. In “Zoekmachine optimalisatie met garantie – De uitdaging” heeft u kunnen lezen over de vraag van een lokale ondernemer om de bezoekers aantallen van zijn website te verhogen.
Dit keer leest u hoe wij het hebben aangepakt.

Na bestudering van het voorstel van de zoekmachine optimalisatie specialist, de website van de ondernemer en de website statistieken ervan was ons antwoord: Ja, dit is te realiseren.

De beoogde verdubbeling van het bezoekers aantal zou worden gerealiseerd door; het plaatsen van relevante teksten en/of scripts in de website, waarbij het uiterlijk van de website niet wezenlijk zou worden veranderd. Daarnaast zou het gebruik van online advertenties, linkbuilding of andere internet diensten of technieken onderdeel zijn.

Uit het voorstel van de zoekmachine optimalisatie specialist bleek ook dat als de ondernemer veranderingen aan de website zou (laten) doorvoeren de “No cure no pay ” garantie zou komen te vervallen. Vanuit het oogpunt van de zoekmachineoptimalisatie specialist begrijpelijk alleen; hoe houdt je de informatie op de website dan actueel en interessant voor de bezoeker.

Ook bleek dat de specialist een deel van de bezoekers door advertenties m.b.v. Google Adwords  zou willen realiseren. Daarnaast zou de ondernemer, ook na het realiseren van de verdubbeling, de maandelijkse kosten van € 99,- per maand moeten blijven betalen.

Uit de statistieken die de bezoekers van de website van de ondernemer registreerde bleek dat er gemiddeld 137 bezoekers per maand de website bezochten. Om de “No cure no pay” garantie na te kunnen komen zouden er dus minimaal 274 bezoekers op de website moeten komen.

Onze aanpak.

In een gesprek met deze ondernemer zagen we meer mogelijkheden dan alleen het verdubbelen van het aantal bezoekers van zijn site. De ondernemer had kort daarvoor zijn huisstijl en briefpapier laten moderniseren. Het leek ons dan ook voor de handliggend om de website af te stemmen op deze nieuwe huisstijl.
Met de ondernemer hebben wij besproken wat in zijn dienstverlening de belangrijkste onderdelen zijn, welke rol de website in zijn bedrijf vervult en welke andere wensen hij daarnaast heeft.

Ons voorstel.

Aan de ondernemer hebben wij voorgesteld om de website geheel nieuw te ontwerpen afgestemd op zijn nieuwe huisstijl en met een prominentere plaats voor zijn belangrijkste diensten. Een geheel nieuwe website dus met dezelfde garantie voor bezoekersaantallen en slechts het eerste jaar tegen hetzelfde tarief als de zoekmachine specialist. Na dit jaar tegen normale (aanzienlijk lagere) kosten voor hosting en domeinnaam.
Kort samengevat zag ons voorstel en garantie er als volgt uit.  In de meetperiode van 4 maanden:

  1. het aantal bezoekers van de nieuwe website is lager. De ondernemer mocht kiezen: of de oude website terug of de nieuwe website handhaven zonder te hoeven betalen voor ontwerp en bouw.
  2. het aantal bezoekers zou stijgen maar niet verdubbelen (dus tussen de 137 en 273 per maand). De ondernemer kon kiezen om de oude website terug te plaatsen of de nieuwe website handhaven voor € 300,- eenmalig.
  3. het aantal bezoekers stijgt en laat minimaal een verdubbeling zien (dus 274 of meer per maand). Voor slechts 12 maanden is het tarief van € 99,- verschuldigd.

Voor alle situaties gold dat na de meetperiode van 4 maanden enkel nog het tarief voor hosting en de domeinnaam zou worden gehanteerd (in 2007 € 15,- per maand incl. .nl domeinnaam). Daarbij zou de inzet van online advertenties als Google Adwords alleen worden toegepast als dit in onze ogen nodig was.
En de ondernemer mocht de website gewoon actueel  (laten) houden zoals hij dit gewend was.

De ondernemer stemde in met het voorstel en een nieuw websiteontwerp werd aan hem voorgelegd. De website ging 14 april 2007 live.

In het bericht dat binnenkort volgt leest u of de gestelde doelen werden gerealiseerd. Zie:   Zoekmachine optimalisatie met garantie – Het resultaat

    please add slider images

Uw website niet veilig?

Vanaf Chrome versie 68, die in juli 2018 verschijnt, zullen websites die nog op een HTTP-verbinding draaien als onveilig gemarkeerd worden. Gebruikers van Chrome zien daardoor in één oogopslag dat een website niet beveiligd is en dat hun gegevens gestolen kunnen worden.

Wat betekent de AVG voor mijn website?

Om je website of webshop aan de AVG te laten voldoen, dien je deze te controleren op een aantal punten.

Problemen met de recente update van WordPress?

In de WordPress versie 4.9.3. die op maandag 5 februari is uitgebracht is een fout geslopen. Deze bug werd pas na de release ontdekt. Dit kan in sommige gevallen als gevolg hebben dat de automatische update functie niet meer werkt.

Eisen omtrent https

Is een SSL/TLS certificaat juridisch verplicht ? Letterlijk staat er in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het volgende: