Inleiding.

In deze privacy verklaring lees je over de manier waarop Vincire Internet Communicatie persoonsgegevens verzamelt en hoe daarmee wordt omgegaan. Welke gegevens worden verzameld, hoe lang ze worden opgeslagen en voor welke doelen deze worden bewaard. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Vooraf willen we het volgende melden;  wij vinden het van groot belang, dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Doel gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden verzameld op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk om de dienstverlening van Vincire aan jou mogelijk te maken. Denk aan:
  • Het kunnen behandelen van jouw vragen en opdrachten
  • Het realiseren van jouw website
  • Het inrichten van een hosting account ten behoeve van het online houden van jouw website en afwikkeling van jouw email
  • Het registreren van een domeinnaam met jouw gegevens als domeinnaamhouder
  • Het verbeteren van het gebruik van de website vincire.nl d.m.v. informatie uit cookies

Behandelen van vragen en opdrachten

Als u via website of email met Vincire contact opneemt zullen jouw gegevens worden verzameld. In het formulier op vincire.nl wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, en je bericht.
Deze informatie hebben we nodig om jouw vraag te kunnen beantwoorden.

Domeinnaam registratie

Welke gegevens er in het register worden opgenomen, is afhankelijk van de door u gekozen domeinextensie. Wij hebben geen invloed op de manier waarop uw gegevens door eventuele derde partijen worden verwerkt. Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met de partij die het register voor de door u gekozen domeinextensie beheert.

Analytics

De website vincire.nl maakt gebruik van een website statistiekenpakket (analytics) dat een cookie plaatst om het gebruik van de website te kunnen volgen.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

De cookie die vincire.nl plaatst is van het website-statistiekenpakket van het Nederlandse bedrijf Mtrack.  Meer info vindt u op www.mtrack.nl. Met behulp van deze cookie meet Mtrack het aantal unieke bezoekers van onze website.
Mtrack biedt elke bezoeker van deze website een cookie (een tekstbestand met een uniek nummer) aan. Als u als bezoeker van www.vincire.nl dit cookie met de naam Mtrack accepteert, wordt dit tekstbestand opgeslagen op uw harde schijf. Bij elke volgende webpagina die wordt opgevraagd, zal de browser dit nummer herkennen en vervolgens terugsturen. Op basis van dit unieke nummer ‘weet’ Mtrack dan dat het om een en dezelfde browser gaat.

Het plaatsen van deze cookie doen we alleen om de website te kunnen verbeteren. De gegevens hieruit zijn enkel bij Vincire Internet Communicatie en Mtrack bekend worden niet aan derden verstrekt. Deze cookie met de naam “Mtrack” wordt na 1 dag verwijderd.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of in gevallen waarin wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Bewaarlocaties

Persoonsgegevens worden deels digitaal en deels bewaard. Zo wordt de administratie, zoals facturen, zowel digitaal als op papier bewaard.
Correspondentie en backups van de administratie maar ook backups van websites en databases van klanten worden digitaal bewaard.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt of verkregen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.
Zo is Vincire net zoals iedere andere onderneming wettelijk verplicht de administratie, en dus ook facturen met adresgegevens, 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

Rechten van betrokkenen

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. U kunt uw verzoeken richten aan:

Vincire Internet Communicatie
Burgemeester Bosmastraat 41
7101 DE  Winterswijk

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren, voordat wij gegevens toesturen.

 

Mocht u vragen hebben over de informatie in deze privacy verklaring kunt u contact met ons opnemen via privacy@vincire.nl

 

Disclaimer.

Alle informatie op de website www.vincire.nl is met de grootste zorg voor betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens samengesteld. Desondanks kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Vincire Internet Communicatie onthoudt zich binnen de Nederlandse wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie/beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.

Vincire Internet Communicatie is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kunnen géén rechten worden ontleend.

 

Mocht u vragen hebben over de informatie in deze disclaimer kunt u contact met ons opnemen via info@vincire.nl